Puk-puk! Puk-puk!  Go, go !

     flaga
PejsbookTwitter
   Wolne Media

  NetRanking MATRIX to pryszcz!
 
 Liberalna Toplista Ateizm. Toplista.pl


Podziemna TV

Aktualne datowanie:
 
Szesnasty rok Ery Nowożytnej,
liczony od daty zredagowania Pentalogu
( indywidualnej deklaracji niepodległości istoty świadomej ).

Nowości.

                                                             Strona znajduje się na serwerze http://www.republika.pl/
www.republika.pl
Strona założona dnia : 15.09.2001.
                      Ostatnia aktualizacja : 21.01.2018.  Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 10 p.1 :
  "Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei
    bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe".

  Zgodnie z Konstytucją RP :
  Rozdział I art.14 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
  Rozdział II art.54 pkt.1 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  Rozdział II art.54 pkt.2 Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. (...)